Vaak kan je pas na twee á drie jaar een goed oordeel vellen of de samenwerking die je met elkaar bent aangegaan aan de verwachting voldoet. Desalniettemin is het leuk te horen dat je op de goede weg bent.

De VvE Dotterbloem stapte in april 2022 over naar ons kantoor. Met het bestuur en in het bijzonder met de voorzitter, de heer Zoon, werden alle hieraan gekoppelde acties vlot doorlopen. Vrij snel was de draad van het reguliere beheer weer opgepakt. Een bewijs dat overstappen niet zo spannend is als soms gedacht wordt.

Extra leuk om dan te horen dat onze dienstverlening overeenkomt met de verwachting.