Eén van de belangrijke taken die elke VvE heeft is het goed verzekeren van het gebouw. We zien dat er een verharding van de verzekeringsmarkt plaatsvindt waardoor er meer zaken zijn waar je rekening mee moet houden.

Recente ontwikkelingen op landelijk niveau maken dat geen enkele polis meer zeker is van een geruisloze continuering. Zo is er een toename van schades als gevolg van klimaatverandering (stormen, hagel, wateroverlast en branden). We zien dat de kosten voor het herstellen van schades hoger uitvallen. Hiernaast zorgt de rente op de som van de premies maar nauwelijks voor rendement. Kort gezegd, de som van de uitgekeerde schadebedragen is hoger dan het bedrag was er qua premies binnenkomt.

Verhogingen van de premies zijn een logisch gevolg. Wat je hiernaast steeds vaker ziet is dat de verzekeraar de eigen risico’s op specifieke onderdelen aanpast op basis van het schadeverleden van de VvE. Zeker bij omvangrijke VvE’s wordt op initiatief van de verzekeraar een risico analyse uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten worden bepaalde uit te voeren acties en keuringen verplicht gesteld voor de VvE.

Onze zusterorganisatie J&M Verzekeringen is aangesloten bij de KIFID en beschikt over een AFM vergunning. Via deze weg kunnen we de VvE adviseren over de dekking en bij welke verzekeraar ze het beste een overeenkomst kan afsluiten. Kun jij ook verzekeringsadvies gebruiken?

📞 088 – 15 088 15
📩 info@vvebeheer.nl