Vandaag geven wij antwoord op een vaak gestelde vraag: Mag ik mijn appartement verhuren?

In zowel de Akte van Splitsing als de hypotheekakte kunnen voorwaarden zijn opgenomen die van toepassing zijn op het verhuren van het appartement. In de meeste gevallen is er sprake van voorwaarden maar soms komt het voor dat het verboden is de verhuren. Het advies is zodoende om je eerst goed te verdiepen in de mogelijkheden en tenminste de hypotheekverstrekker en de VvE in kennis te stellen.

Afgaand op de modelreglementen is er geen verbod op verhuur. Wel dient de huurder een gebruikersverklaring te ondertekenen waarin hij of zij instemt met de regels die zijn vastgelegd in de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement van de VvE.

Vraag die aansluitend vaak gesteld wordt is of er vanuit de VvE aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden die dan bijvoorbeeld in een Huishoudelijk Reglement vastgelegd kunnen worden. Wederom afgaand op wat er in de modelreglementen staat beschreven, is hier geen mogelijkheid toe.

Weet wel dat er in een Akte van Splitsing wijzigingen kunnen zijn opgenomen ten opzichte van het modelreglement. Dit zie je nog wel eens bij serviceflats en seniorenflats. Het is zodoende altijd zaak dat je dit document nauwkeuring doorneemt alvorens over te gaan tot de verhuur.

Twijfel je of je het appartement mag verhuren dan kijken wij graag even met je mee.