De VvE is een rechtspersoon. De Handelsregisterwet bepaalt, dat rechtspersonen dienen te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; zo ook de VvE.

Naast de gegevens van de VvE worden ook de gegevens van de bestuurder(s) opgenomen. Het is namelijk ook verplicht alle bestuurders in te schrijven. Naast het inschrijven van de bestuurder(s) is het ook mogelijk een gevolmachtigde in te schrijven, bijvoorbeeld de beheerder.