Samen sterker in ‘De Parel van Moerwijk’.

In het project ‘De Parel van Moerwijk’ bouwt Van Wijnen 269 nieuwe, duurzame woningen. Onderdeel van dit project zijn een drietal appartementengebouwen die in de afgelopen maanden aan de VvE’s zijn opgeleverd. Ons kantoor is bij alle drie de projecten betrokken om de opstart te begeleiden en het beheer uit te voeren.

Wat het interessant maakt is dat de appartementengebouwen enorm veel op elkaar lijken. Het is om deze reden raadzaam om af en toe de onderlinge samenwerking op te zoeken. Zo is het natuurlijk onzin om bij drie verschillende partijen een MJOP op te vragen. Ook bij de aangestelde schoonmaker was een mooie korting te verkrijgen wanneer alle drie de projecten de dienstverlening zouden afnemen.

Het was ook typisch dat op de ledenvergaderingen veel dezelfde vragen werden gesteld. Bijvoorbeeld de vraag voor het plaatsen van extra zonnepanelen. Eén van de VvE’s heeft een commissie aangesteld om de mogelijkheden verder te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek worden gedeeld met de andere VvE’s zodat iedereen hier zijn voordeel mee kan doen.