De VvE Sandinohof uit Delft wenst zonnepanelen te plaatsen. Het is de bedoeling dat de panelen op het gemeenschappelijke dak worden geplaatst maar de energie die wordt opgewekt voor de individuele eigenaren is.

Voordat we tot concrete voorstellen kunnen komen moet er eerst bepaald worden welke vragen precies beantwoord dienen te worden. Samen met het bestuur kwamen we tot de volgende lijst van vragen:

– Kan het dak de zonnepanelen dragen?

– Staat er de aankomende tijd een dakvervanging gepland die het wegnemen van de zonnepanelen tot gevolg kan hebben?

– Is het aannemelijk dat het dak in de toekomst ook een andere bestemming kan krijgen? Denk aan de stalling van bijvoorbeeld warmtepompen.

– Welke eisen stelt de brandweer en de verzekeraar bij de toepassing?

– Hoe zorg je voor een eerlijke verdeling van het dakvlak of aantal panelen per eigenaar?

– Wie neemt het initiatief tot de plaatsing van de zonnepanelen?

– Wie wordt verantwoordelijk voor het onderhouden, herstellen, keuren en vervangen van de installatie?

– Op welke manier kan je deze regeling goed vastleggen zodat hier in de toekomst geen misverstand over kan bestaan?

Zien we verder nog iets over het hoofd? We horen het natuurlijk graag.