Login Vraag offerte aan

Goed onderhoud is belangrijk voor waardebehoud

Het is voor u als eigenaar van een appartement belangrijk dat het gebouw niet alleen in goede staat is maar vooral ook op de lange termijn in goede staat blijft. Naast het dagelijks onderhoud wat we via onze standaard dienstverlening bieden, gaan we met ons product J&M VvE Techniek nog een stap verder. Als u dat wenst nemen wij de volledige planning en de begeleiding van het groot onderhoud uit handen. Overigens zijn de diensten van J&M VvE Techniek vrijblijvend. Met andere woorden, we adviseren u er gebruik van te maken maar het hoeft zeker niet.   

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) als basis

We beginnen met het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Wanneer uw VvE die al heeft dan gaan we deze actualiseren. Die actualisatie doen we trouwens elk jaar. Zo bekijken we jaarlijks of het MJOP nog volstaat of dat deze moet worden bijgesteld. Dit laatste is belangrijk omdat het Meerjaren Onderhoudsplan de onderbouwing vormt van de financieel-technische begroting van uw VvE. Door het MJOP periodiek te actualiseren kunnen we de begroting voor groot onderhoud tijdig bijstellen waardoor uw VvE nooit voor vervelende verrassingen komt te staan.

We begeleiden ook de uitvoering

Als er planmatig onderhoud moet worden uitgevoerd zorgt de bouwkundige van J&M VvE Techniek voor de volledige begeleiding. Dit doen we vanaf de werkomschrijving voor de aannemer tot en met de oplevering van het project. In nauwe samenspraak met de VvE besteden we de werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig aan en zorgen we voor nazorg en duidelijke garantiebepalingen. Daarnaast kunt u altijd rekenen op ondersteuning en advies bij urgente en incidentele technische problemen aan het gebouw of aan gemeenschappelijke installaties.

Alles in één hand heeft voordelen

Het in één hand geven van de begeleiding van uw VvE heeft meerdere voordelen. Zo zitten uw VvE beheerder en de bouwkundige van J&M VvE Techniek in de praktijk slechts een aantal meter van elkaar verwijderd waardoor het schakelen tussen deze twee zeer snel en flexibel verloopt. Dit alles komt het proces natuurlijk alleen maar ten goede. Het uitbesteden van eenmalige projectmatige werkzaamheden aan een extern bedrijf betekent vaak dat er relatief kort kennis wordt opgedaan. Kennis die daarna ook weer snel verloren gaat. Het is dan goed om een partner te hebben die geregeld het complex bezoekt en bijvoorbeeld ook een jaar na dato kan worden opgeroepen om een garantieklacht of iets dergelijks op te pakken. Het scherpe kostenplaatje en de duidelijke uiteenzetting van wat u hiervoor mag verwachten is uiteindelijk de reden dat een keuze voor deze aanvulling op uw standaard pakket aan VvE diensten een verstandige keuze is.