Login Vraag offerte aan

Verharding van verzekeringsmarkt bij VvE's

Eén van de belangrijke taken die elke VvE heeft is het zorgen voor het voldoende verzekerd zijn en houden van het gebouw. Omdat het adviseren in verzekeringen verder gaat dan het normale VvE Beheer heeft J&M VvE Beheer een aantal jaar geleden een aparte tak hiervoor opgericht: J&M Verzekeringen. Deze tak houdt zich uitsluitend bezig met het adviseren in verzekeringen voor onze klanten en is continu bezig in de verzekeringsmarkt te zoeken naar de beste producten voor VvE’s.

In de laatste jaren zien wij een aantal ontwikkelingen in deze markt waarover wij u graag middels dit bericht willen informeren.

Het was tot een aantal jaar geleden gebruikelijk dat het gros van de polissen bij een jaarwisseling alleen geïndexeerd werd. Uitzonderlijk hoog claimgedrag van een specifieke VvE leidde tot een verhoging van de premie of bijvoorbeeld een verhoging van de eigen risico’s op een soort schade.

Recente ontwikkelingen op landelijk niveau maken echter dat geen enkele polis meer zeker is van een geruisloze continuering. Zo is er een toename van schades als gevolg van klimaatverandering (stormen, hagel, wateroverlast en branden). We zien dat de kosten voor het herstellen van schades en het aantal schades toenemen. Hiernaast zorgt de rente op de som van de premies maar nauwelijks voor rendement. Kort gezegd, de som van de uitgekeerde schadebedragen is hoger dan het bedrag was er qua premies binnenkomt.

Natuurlijk zagen de verschillende verzekeraars deze ontwikkelingen al voor langere tijd aankomen maar om in een concurrerende markt rigoureus veranderingen door te voeren ten nadele van de verzekeringsnemers zorgt voor een groot aantal opzeggingen van polissen. Noodgedwongen werd vastgehouden aan een product wat op de lange termijn niet houdbaar is. Dit blijkt een uitstel van executie te zijn geweest als we de situatie van het heden bekijken.

Verschillende verzekeraars trekken zich terug uit de markt of verkiezen een fusie met het gevolg dat de VvE nog maar een beperkte keuze heeft voor een verzekeraar. Met name de grotere marktpartijen blijven aan. De 3 grootste verzekeraars van Nederland hebben op dit moment 67% van de schademarkt in handen.

Wat dit voor de verzekeringsnemer gaat betekenen moet nog blijken. Wat wij echter in de afgelopen periode al constateren is dat het bij een continuatievoorstel van een verzekeraar met een forse premieverhoging en/of een nadelige aanpassingen van de voorwaarden, het in veel gevallen niet mogelijk is een beter alternatief te vinden. Waar verzekeraars een aantal jaar geleden graag gebouwen in dekking namen, zien wij nu dat kritisch wordt gekeken naar het schadeverloop over de afgelopen jaren en in sommige gevallen er zelf helemaal geen andere verzekeraar te vinden is om een gebouw te verzekeren. Onze verwachting is dat er op collectieve schaal verhogingen van de premies doorgevoerd gaan worden (mede als gevolg van een verhoogde indexering van de herbouwwaarde). Dit gaat extra op voor gebouwen waar sprake is bijvoorbeeld bedrijfsruimtes of andere bestemmingen dan wonen. Ook de volledigheid van de dekking zal achteruit gaan. Bijvoorbeeld het lek- en blindslaan van glas zal op korte termijn geen gedekt evenement meer zijn. Voorts gaat het eigen risico dat bij de verschillende schades gerekend wordt ons inziens ten nadele van de VvE aangepast worden.

Als bij ons bekend is of en welke veranderingen de verzekeraar door wenst te voeren in het verzekeringspakket van uw VvE dan wordt u hiervan door ons zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. U mag op dit moment van J&M Verzekeringen een advies verwachten hoe u het beste met de ontstane situatie om kunt gaan. We zoeken voor u de meest geschikte verzekeraar. Dit betekent een zo’n volledig mogelijke dekking tegenover een realistische premie. We houden de ontwikkelingen ieder geval nauwlettend in de gaten.


Naar nieuwsoverzicht