Login Vraag offerte aan

Klanttevredenheidsonderzoek 2019-2020: Op elk onderdeel een verbetering!

Begin 2019 is voor het eerst een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de klanten van J&M VvE Beheer. Om zicht te blijven houden hoe deze tevredenheid zich ontwikkelt is besloten dit onderzoek jaarlijks te herhalen. April 2020 is zodoende het initiatief genomen tot een tweede onderzoek.

De insteek van het onderzoek was grotendeels hetzelfde. Hier is bewust voor gekozen om resultaten te kunnen vergelijken. Op een achttal onderdelen van de dienstverlening van J&M VvE Beheer kregen de bestuursleden de mogelijkheid om de tevredenheid kenbaar te maken. Ze hebben dit gedaan door een cijfer toe te kennen waarbij 1 zeer ontevreden is en 10 uitmuntend.

Er hebben 195 bestuursleden van 145 verschillende VvE’s deelgenomen aan het onderzoek. Deze groep vertegenwoordigt om en nabij één derde van de gehele klantenportefeuille. Dit is vergelijkbaar met de deelname aan het eerste onderzoek.

Alle resultaten zijn verwerkt waardoor we per onderdeel een gemiddeld cijfer kunnen opmaken. Deze gemiddelden presenteren we hieronder:

Voornaamste conclusie die we kunnen trekken uit de bovenstaande cijfers is dat de tevredenheid onder de bestuursleden bij elk onderdeel van de dienstverlening verbeterd is.

Bij elke vraag en aan het einde van het onderzoek was er ruimte voor het geven van een toelichting of bijvoorbeeld een verbetersuggestie. Ook met deze waardevolle informatie gaat het team van J&M VvE Beheer aan de slag om de diensten en daarmee de tevredenheid van de klant te optimaliseren.

Via deze weg willen we alle bestuursleden die hebben deelgenomen aan het onderzoek hartelijk bedanken.


Naar nieuwsoverzicht