Login Vraag offerte aan

J&M VvE Beheer en het Corona-virus

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen die zijn genomen tegen verspreiding van het Corona-virus informeren wij u hoe J&M VvE Beheer hier mee om gaat en wat dit betekent voor haar klanten.

 

Bereikbaarheid

J&M VvE Beheer is – en blijft – telefonisch bereikbaar op de tijden zoals u van ons gewend bent: op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur en 24 uur per dag voor spoedgevallen. Er zijn vooralsnog voldoende medewerkers beschikbaar om u te helpen.

Wanneer u op zoek bent naar een specifieke medewerker dan kunt u deze collega benaderen per email of via zijn of haar directe telefoonnummer. Onze medewerkers die afhankelijk zijn van kinderopvang of scholen zijn mogelijk minder goed bereikbaar of op afwijkende tijden aan het werk.

 

Onderhoudsklachten

Storingen of problemen aan een gebouw kunnen gewoon bij ons worden gemeld en worden voor zover mogelijk afgehandeld. Wel zijn wij afhankelijk van leveranciers die ook maatregelen treffen en/of minder personeel beschikbaar hebben. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is bedrijven te vinden die de noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren of dat dit langer duurt dan normaal. Uiteraard informeren wij u hierover wanneer dit het geval is.

 

Vergaderingen

Minimaal voor de periode tot en met 6 april gaan onze medewerkers niet naar vergaderingen of andere afspraken toe. Veel vergaderlocaties zijn gesloten. Daarnaast willen wij onze medewerkers niet onnodig in fysiek contact brengen met groepen mensen.

Wanneer een vergadering reeds gepland is dan worden betrokkenen hierover nader geïnformeerd. Is het niet mogelijk om bepaalde (spoedeisende) besluiten uit te stellen dan bespreken we met het bestuur de mogelijkheden van alternatieve besluitvorming.

Afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld, is dit niet mogelijk dan worden deze afgezegd.


Naar nieuwsoverzicht