Login Vraag offerte aan

De digitale vergadering

Op dinsdag 21 april 2020 is de tijdelijke wet “Covid-19 Justitie en Veiligheid” aangenomen door de Eerste Kamer. Dit maakt dat voor de VvE de mogelijkheden tot besluitvorming worden verruimd voor de periode t/m 31 augustus. In dit document treft u een toelichting op deze wet en de visie van ons kantoor hoe deze toepasbaar is voor onze klanten. De volledige wet is toegevoegd in de bijlage.

Toepassing

In de wet wordt toegestaan dat de vergadering niet fysiek wordt gehouden in een vergaderzaal maar uitsluitend middels (video)verbinding, ondersteund door hulpmiddelen die het stemmen op afstand mogelijk maken. Om de vergadering op een goede en rechtsgeldige manier te houden zijn twee hulpmiddelen nodig: Eén middel om de aanwezigheid in de vergadering te identificeren en de uitgebrachte stemmen vast te stellen en één middel om op afstand met elkaar te kunnen communiceren.

Digitaal stemmen is mogelijk via het systeem Twinq waar ons kantoor mee werkt. In de bijlage treft u de toelichting op deze toepassing aan. Het principe hiervan is dat alle eigenaren kunnen inloggen, digitaal kunnen tekenen voor aanwezigheid en per agendapunt hun stem kunnen uitbrengen. De uitslag van deze stemmingen komt vervolgens live binnen bij de beheerder. Communiceren kan via een video of telefoonverbinding (bijvoorbeeld Teams, Zoom of Skype).

Een combinatie van Twinq en een videoverbinding maakt dat er in ieder geval qua besluitvorming rechtsgeldig vergaderd kan worden zonder een fysieke bijeenkomst te houden.

Praktijk

Digitaal vergaderen is dus nu wettelijk toegestaan en ook uitvoerbaar. Of het ook praktisch mogelijk is verschilt echter per situatie. Hierbij is het van belang om in acht te nemen dat de dynamiek van vergaderen anders is en dat het uitwisselen van argumenten lastiger is. Dit is per VvE en per situatie verschillend. Ook moet worden gekeken naar het aantal deelnemers en de mogelijkheden om deel te kunnen nemen. Dit is maatwerk en kunt u met uw beheerder bespreken.

 

Zie hieronder de verschillende van belang zijnde bijlagen:

Artikel Rijssenbeek Advocaten 393,1 KB

Wettekst 78,9 KB

Twinq - de vergaderportaal voor eigenaars 431,4 KB


Naar nieuwsoverzicht