We stellen je graag voor aan Ton Groenland. Ton is technisch manager bij onze zusterorganisatie J&M VvE Techniek. Het is zijn hoofdtaak om vanuit zijn expertise technische vraagstukken van de VvE beantwoord te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld de vraag zijn welke kosten er verwacht kunnen worden voor het onderhouden van een gebouw binnen een bepaald tijdsbestek. Of bijvoorbeeld de vraag of onderhoud daadwerkelijk conform de opdracht is uitgevoerd.

“De VvE kiest ervoor of de ondersteuning van J&M VvE Techniek in een overeenkomst vastgelegd wordt of dat er per project of vraagstuk gekeken wordt of de ondersteuning gewenst is. Geen elk jaar is hiermee hetzelfde. Die diversiteit vind ik het mooiste aan het werk”

Ton is al sinds 2017 de kartrekker van J&M VvE Techniek. “Ik ben trots dat we nu al een paar jaar een goed draaiende, winstgevende afdeling neerzetten. Het is natuurlijk de bedoeling dat we die lijn in de toekomst blijven doorzetten. De vraag van de VvE is hierin natuurlijk leidend. Je ziet dat de markt snel doorontwikkeld qua technologieën en we bijvoorbeeld steeds meer vragen krijgen over verduurzaming. Ik vind het belangrijk dat we als J&M VvE Techniek goed op de hoogte zijn en ook in deze situatie deskundig advies kunnen uitbrengen.”