• coma

  Van de meest ingewikkelde processen en procedures is J&M VvE Beheer goed op de hoogte.

  coma

  VvE Papsouwselaan te Delft

 • VvE Poortwijde
  coma

  De betere punten liggen bij de communicatie en verstrekking van gegevens aan de VvE.

  coma

  VvE Poortweide 1-66 te Wateringen

 • VvE Grand Hotel Ter Duin
  coma

  J&M VvE Beheer gaat integer om met de belangen van alle partijen.

  coma

  VvE Grand Hotel Ter Duin te Burgh-Haamstede

 • coma

  Met name door het persoonlijk contact  zijn wij als bestuur van de Cubis erg tevreden over de samenwerking met J&M VvE Beheer.

  coma

  VvE Cubis te Rotterdam

 • coma

  Wij zien J&M VvE Beheer als een fris, jong team, aangevuld met een paar ervaren rotten, dat op een enthousiaste wijze goed werk verricht.

  coma

  VvE Hoog Hillegersberg te Rotterdam

Bewust anders

 

Transparantie

U geeft een waardevol product met vertrouwen uit handen, maar we begrijpen dat u hierbij nauw betrokken wenst te blijven. Bewust bieden wij u alle mogelijke handvatten om 24 uur per dag inzage te hebben in de administratie van uw VvE. Het informatiesysteem waar wij mee werken biedt  VvE’s de mogelijkheid via een beveiligd internet portal te allen tijde algemene en persoonlijke dossiers in te zien.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij in dienst zijn van de VvE. Het maken van duidelijke werkafspraken is van essentieel belang. De wederzijdse verwachtingen voor zowel de VvE als ons kantoor  moeten vanaf de start van de samenwerking duidelijk zijn. Zo kan de dienstverlening en samenwerking nooit tegenvallen.

 

Klantgerichtheid

Het beheren van VvE´s is in de eerste plaats mensenwerk. Geen VvE, geen bestuur of commissie en zelfs geen eigenaar is hetzelfde. Sinds de oprichting van J&M VvE Beheer is onze klantvriendelijke houding van grote onderscheidende waarde geweest. Bij het in beheer krijgen van een VvE proberen wij een beheerder binnen ons kantoor te selecteren waarvan wij verwachten dat deze goed bij de VvE past en in het verlengde hiervan op de best mogelijke manier op de wensen van de VvE kan inspelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u te allen tijde te woord kan worden gestaan, ook wanneer uw beheerder niet op kantoor aanwezig is. Voor deze achtervang wordt binnen het team van uw beheerder zorg gedragen. Tot slot kunnen ook buiten kantoortijden meldingen worden gedaan. Onze telefooncentrale zorgt ervoor dat er 24 uur per dag actie kan worden ondernomen in geval van nood.

 

Deskundigheid

Wanneer u het beheer van uw VvE uitbesteedt moet u ervan uit kunnen gaan dat dit op deskundige wijze wordt opgepakt. Onze beheerders zijn dan ook goed op de hoogte van de standaard regelgeving die geldt voor VvE’s. Naast deze vaste regelgeving beweegt de wereld van de VvE’s constant, wat ons verplicht ontwikkelingen te volgen en ons kennisveld steeds weer uit te breiden. Middels trainingen wordt er zorg voor gedragen dat binnen ons kantoor de kennis te allen tijde ‘up to date’ is. Om deze kennis ook met uw VvE te delen, brengt ons kantoor vier maal per jaar een nieuwsbrief uit waarin onder andere aandacht bestaat voor deze ontwikkelingen.

logo-bvvblogo-Twinq